onderwerp

Robotics


Robots doen steeds intelligenter werk. Technologische vooruitgang met de robot als symbool zal op termijn een deel van de menselijke arbeid overbodig maken, maar robotisering biedt ook kansen voor meer welvaart, meer veiligheid en een hogere levensverwachting van de mens.


xperience

co-creators