onderwerp

Nieuwe energie


Nederland rekent af met fossiele brandstoffen en de vraag naar alternatieve oplossingen op het gebied van energie neemt snel toe. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en er komen steeds meer oplossingen voorhanden. Zo worden intelligente netwerken ontwikkeld en wekken steeds meer bedrijven en particulieren hun eigen zon- en windenergie op.


xperience

co-creators