onderwerp

Big Data


Er wordt steeds meer data over ons verzameld en dat kan leiden tot revolutionaire ontdekkingen. Big Data bevat een schat aan informatie. Het is echter niet eenvoudig om de maximale waarde uit deze data te halen, niet alleen door de omvang maar ook door de grote verscheidenheid aan bronnen.


xperience

co-creators